Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG B, (Is 61,1-2a.10-11 ; 1 Tx 5,16-24 ; Ga 1,6-8.19-28) LÀM CHỨNG VỀ ÁNH SÁNG NOI GƯƠNG GIO-AN

cn3mv

I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 1,6-8.19-28: (c 6) Có một người được Chúa sai đến, tên là Gio-an. (c 7-8) Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để …

đọc tiếp »

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 12.2017

logo-niem-vui-tinh-yeu-gia-dinh

NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 12/2017 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 12/2017: NẾP SỐNG ĐẠO CỦA HỘI VIÊN HHTM. II. THỰC TẬP NHÂN BẢN TH 12/2017: ĐỪNG VỘI NGHĨ XẤU VÀ KẾT ÁN THA NHÂN. III. MỤC VỤ GIA ĐÌNH TH 12/2017: MƯỜI LỜI KHUYÊN …

đọc tiếp »